Kontakt


WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu,PL 60-689 Poznań ul.Obornicka 330. REGON 366437839, NIP 972-127-05-33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660570, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł., w całości wpłacony.

WILLCARE GROUP Limited Liability Company with its registered office in Poznan, PL 60-689 Poznań ul.Obornicka 330. Registered by District Court for city of Poznan Nowe Miasto i Wilda, VIII Commercial Department of the National Court Register. Entered into the National Court Register under KRS number 0000660570, with share capital 1.100,000,00 PLN, Tax Identification Number: 9721270533