Kontakt


WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000660570 Kapitał zakładowy 1 100.000,00zł REGON 36643783900000, NIP 9721270533

WILLCARE GROUP Limited Liability Company with its registered office in Poznan, PL 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330. Registered by District Court for city of Poznan Nowe Miasto i Wilda, VIII Commercial Department of the National Court Register. Entered into the National Court Register under KRS number 0000660570, with share capital 1 100,000,00 PLN, Tax Identification Number: 9721270533